Administrar

a la punta dels dits

Dic cionaris

exist | 29 Novembre, 2008 14:26

PARAULA: Allò que és dit: Divisió, en nombre de cinc o menys, en què terminen les extremitats dels animals vertebrats, llevat dels peixos: Animal que viu exclusivament en l’aigua: Líquid transparent, inodor, insípid, compost d’hidrogen i oxigen: Element químic no metàl·lic, gas incolor, inodor, insípid, que es troba en estat lliure en l’atmosfera: Capa gasosa que envolta alguns cossos celestes: Pertanyent al cel: Regió superior considerada per l'home com a residència de Déu i de les ànimes benaventurades: Amb felicitat: Esdeveniment favorable, que omple l'ànim de satisfacció: Reparació d'una acció injusta o punible complint les obligacions que pesen sobre el deutor: Que deu: Nou més un: Article indefinit: No definit: Determinat en grandària o en extensió: Porció de l'espai: Medi que hom es representa en principi com a il·limitat, continu i tridimensional i com a continent de tots els objectes sensibles, dins el qual aquests poden canviar de posició: Lloc on és situat un cos, un país, etc, especialment amb relació a altres: que no és la mateixa persona o la mateixa cosa que l'esmentada anteriorment o sobreentesa: no expressar amb mots: So articulat o conjunt de sons articulats que expressa una idea i es pren com a última unitat independent del discurs: Acte de discórrer, de circular o transitar per un lloc: Porció d'espai assignada a una persona: Individu de naturalesa racional o intel·lectiva: Propi de l'intel·lecte: Facultat de pensar: Formar idees: Enginy per a disposar, inventar, resoldre les dificultats: Qualitat de difícil: Que costa molt de fer, d'obtenir, d'entendre, de transitar: Passar més enllà: A l'altra part: cosa que amb una altra o altres integra un tot: Enter, sencer: Que conserva la seva integritat: Qualitat d'íntegre: Absolutament probe, incorruptible: Que no es deixa corrompre: Desviar (algú o alguna cosa) de la rectitud, del deure; viciar, pervertir: Desviar de la rectitud moral: Relatiu o pertanyent a l'ànima: Principi vital dels éssers vivents, especialment de l'home: Espècie humana, considerada de manera general; humanitat: Els homes considerats col·lectivament: D'una manera col·lectiva: Dit d'un terme que, estant en singular, designa una pluralitat d'individus: Indivisible: No divisible: Susceptible d'ésser dividit: Separar o distribuir en classes, espècies, etc: locució llatina (=et caetera) que significa ‘i la resta’: Residu d'una subtracció: Donats dos nombres a i b, operació consistent a determinar el nombre c tal, que c + b = a. El nombre a és el minuend, i b el subtrahend; c és la resta o residu: resultat d'una subtracció, i més especialment el de restar del dividend el producte del divisor pel quocient enter Sense restricció, sense alteració: Acció d'alterar o d'alterar-se: Falsificar, desnaturalitzar: Alterar profundament (alguna cosa) fent-li perdre les qualitats característiques, essencials: Propi de l'essència: Allò per què una cosa és el que és: existir: Tenir ésser real i vertader: Que és real, que és allò que representa o que s'anomena: Designar amb un nom: Mot amb què és coneguda o designada una persona o cosa, o una espècie de persones o de coses: Allò que és real (per oposició a l'aparent): Que sembla esser, però no és en realitat: Allò que és real: Que té existència efectiva: Real i veritable, no imaginari: Que no existeix sinó en la imaginació: Facultat de formar imatges o continguts mentals que deriven de la percepció sensible: Capaç d'ésser percebut pels sentits: Cadascuna de les facultats que posseeixen els animals de rebre informacions de l'exterior mitjançant òrgans especialitzats: Organs o parts d'un organisme adapts a l'acompliment d'una funció especial: Pertanyent o relatiu a l'espècie; particular: Terme universal limitat en la seva extensió: Porció d'espai que ocupa un cos: Conjunt de les parts materials que componen l'organisme de l'home o dels animals: Ser organitzat i viu, capaç de sentir i de moure's: Posar en moviment: Alteració en la manera d'esser; impuls, primera manifestació d'un afecte o passió: Acció de patir o sofrir: Reprimir-se, abstenir-se d'una cosa fent-se violència: Força impetuosa: Amb ímpetu: Força impresa, de caràcter permanent i mesurable, que constitueix la qualitat natural dels mòbils: Realització plàstica dotada de moviment constant o alternatiu i autoaccionada o propulsada per un agent extern: Situat enfora, que ve de fora: Indica que una cosa n'excedeix una altra que hom expressa, o que no hi és compresa o inclosa: Contingut, comprès: Conjunt de notes que inclou un concepte, simbolitzat per un terme general: Que afecta totes les parts d'un organisme: Entitat biològica unicel·lular o pluricel·lular, animal o vegetal, normalment capaç de fer un cicle vital complet (néixer, créixer i reproduir-se): Produir per generació, donar existència a éssers de la mateixa espècie: Unitat taxonòmica (tàxon) fonamental en l'estudi de la diversitat dels éssers vius: Que té vida, que no és mort: Cessació de la vida: Totalitat de les accions i els fets esdevinguts a algú fins la seva mort:Cessació de la vida: Totalitat de les accions i els fets esdevinguts a algú fins la seva mort: Cessació de la vida: Totalitat de les accions i els fets esdevinguts a algú fins la seva mort: Cessació de la vida: Totalitat de les accions i els fets esdevinguts a algú fins la seva mort: Cessació de la vida: Totalitat de les accions i els fets esdevinguts a algú fins la seva mort: Cessació de la vida: Totalitat de les accions i els fets esdevinguts a algú fins la seva mort: Cessació de la vida: Totalitat de les accions i els fets esdevinguts a algú fins la seva mort: Cessació de la vida: Totalitat de les accions i els fets esdevinguts a algú fins la seva mort: Cessació de la vida: Totalitat de les accions i els fets esdevinguts a algú fins la seva mort: Cessació de la vida: Totalitat de les accions i els fets esdevinguts a algú fins la seva mort: Cessació de la vida: Totalitat de les accions i els fets esdevinguts a algú fins la seva mort: Cessació de la vida: Totalitat de les accions i els fets esdevinguts a algú fins la seva mort: Cessació de la vida...

(...amb na Belén des del búnquer)

Comentaris

  1. Co-Relatiu

    "Enginyeria Artística" - "Departament de Literatura" - "Secció de Lletrística" - "Andar: o Céu" -

    --Presenti Curriculum--

    ...SuSpIrS... | 29/11/2008, 15:01
Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS